कञ्चनपुरको सुन्दरपुरमा रहेको कृषि तालिम केन्द्रमा राखिएका मौरीका घार ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया