|  

परिक्षार्थीले लोक सेवा आयोगको उत्तर पुस्तिकामा मोबाइल नम्बर राखेर यसमा कल गुर्न भनेपछि.............

१९ श्रावण, काठमाडौं । प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले लिएको चौथो तहको परीक्षामा फोन नम्बर भेटिएको छ । कार्यालयले साउन ७ गते सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको उत्तर खण्डमा परीक्षार्थीको मोबाइल नम्बर भेटिएको हो ।

विज्ञापन नं ५८४र५८८-०७८र७९ स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सहायक स्तर चौथो तह, अहेव पदको प्रथम चरण लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको उत्तर खण्डमा आफ्नो मोबाइल नम्बर भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ ।उत्तर पुस्तिकाको उत्तर खण्डमा आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्ने परीक्षार्थी सिद्धकुमाख गाउँपालिका-२ सल्यानका नवीनकुमार रेउले रहेका छन् ।

लोक सेवाका अनुसार उनको मास्टर आइडी १४०५७ र रोल नं ४४६६ रहेको छ। रेउलेले वस्तुगत र विषयगत उत्तर पुस्तिकाको उत्तर खण्डमा आफ्नो मोबाइल नम्बर लेखेर फोन गर्न अनुरोध गरेको भेटिएको हो ।

उक्त नम्बर भेटिएपछि रेउलेलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ को दफा ६४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर गरेको देखिएको र प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७८ को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम लिखित परीक्षा रद्द भएको आयोगले जनाएको छ ।उक्त ऐनअनुसार आयोगबाट आगामी २ वर्षसम्म हुने पदपूर्ति सम्बन्धी सबै विज्ञापनहरूमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाएको छ।