|  

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्धारा अनुदानका लागि आवेदन माग

२० श्रावण, काठमाडौं ।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा विशिष्टताको प्रबद्र्धन कार्यक्रम समतामा आधारित अनुदानका उपलब्ध गराउनका लागि आवेदन मागेको छ ।

पिछडिएका, दुर्गम र प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक कलेजलाई निर्धारित मापदण्डका आधारमा अनुधान उपलब्ध गराउने भएकोले आवेदन माग गरेको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय उच्च शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा विश्व वैङ्कको सहयोगमा उच्च शिक्षाको श्रम बजारमा सान्दर्भिकता र गुणस्तरको सवलीकरण, सहकार्यमा आधारित अनुसन्धान र नवप्रबर्तन बढवा तथा अल्पसंख्यक र प्रकोप प्रभावित समूहहरुको उच्च शिक्षामा समता मुलक पहुचको विस्तार गर्ने उदेश्यले उच्च शिक्षामा विशिष्टता प्रबर्दन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि यस कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवस्था गरीएको अनुदान सहयोगका विभिन्न प्रावधानहरुमा समतामा आधारीत अनुदान कार्यक्रम पिछडिएका, दुर्गम र प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक कलेजलाई निर्धारित मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यावस्था गरेको जनाएको छ ।

इच्छुक सामुदायिक क्याम्पसहरुले समतामा आधारीत अनुदानका लागि तोकिएको सम्पूर्ण कागजात सहित भदौ २३ गतेसम्म आयोगको कार्यालयमा आवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।