|  

बालेन पत्नी माथि प्रहरीको दुव्यर्वहार !स्टाटस अराजक होइन,छोएर हेर,आगोबाल्न आफै जान्छु !अर्जुन प्रसाई

बालेन पत्नी माथि प्रहरीको दुव्यर्वहार !स्टाटस अराजक होइन,छोएर हेर,आगोबाल्न आफै जान्छु !अर्जुन प्रसाई (भिडियाे )